top of page
ObrázekO.png

Vykoupíme váš spoluvlastnický podíl na nemovitosti

Spoluvlastnické podíly jsou důležitou součástí majetkoprávních vztahů. Pochopení právních aspektů spoluvlastnictví a vypořádání podílů je klíčové pro předcházení sporů a zajištění jasných práv a povinností všech vlastníků.

Rozsah spoluvlastnických podílů se určuje podle principu podle velikosti ideálních částí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Toto pravidlo se uplatňuje i v případech, kdy je nemovitost pořízena za společné finanční prostředky.

Vykoupíme váš spoluvlastnický podíl na nemovitosti

Specializujeme se na odkup spoluvlastnických podílů na nemovitostech. Ty jsou velmi často výsledkem dědického řízení. Zděděná nemovitost se rozdělí na ideální podíly, které připadnou každému dědici. A protože § 1117 Občanského zákoníku č. 89/2012 říká, že má každý spoluvlastník právo k celé věci, je jasné, že je podílové spoluvlastnictví velmi často problémové.

O vše se postaráme. Ušetříme váš čas i starosti.

Máme zkušenosti se složitými případy, dbáme na zájmy dalších spoluvlastníků. Víme totiž, že je důležité najít společnou řeč a vzájemně se domluvit.

Pokud vlastníte minoritní podíl a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku. 

Šetříme váš čas i starosti

Vypořádání spoluvlastnictví představuje složitý právní proces, kdy je nutné rozdělit majetek společně vlastněný více osobami. Pokud se spoluvlastníci nejsou schopni domluvit, tak následuje zdlouhavý soudníproces, který zahrnuje detailní analýzu majetku, jeho ocenění a následné rozdělení mezi jednotlivé spoluvlastníky. Proto nastává třetí varianta vyrovnání, a to prodej podílu třetí straně.  Cílem je nalézt spravedlivé řešení, které bere v potaz práva a potřeby všech zúčastněných stran.

O vše se postaráme

Máme zkušenosti se složitými případy, dbáme na zájmy dalších spoluvlastníků. Víme totiž, že je důležité najít společnou řeč a vzájemně se domluvit.

Pokud vlastníte minoritní podíl a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku. 

Soudce

O vše se postaráme. Ušetříme váš čas i starosti.

Máme zkušenosti se složitými případy, dbáme na zájmy dalších spoluvlastníků. Víme totiž, že je důležité najít společnou řeč a vzájemně se domluvit.

Pokud vlastníte minoritní podíl a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku. 

Poradíme si i se složitými případy 

Bez problému odkoupíme spoluvlastnické podíly zatížené právními vadami jako jsou:

 • Věcná břemena,

 • Zástavní práva,

 • Exekuční příkazy,

 • Nedostatečně identifikovatelní vlastníci,

 • Spoluvlastníci žijící mimo Českou republiku,

 • Dlouhotrvající dědické spory,

 • Spory mezi spoluvlastníky,

 • Nemovitosti ve vlastnictví nesvéprávných či nezletilých osob.

Kontaktujte nás a navrhneme vám nejpříznivější varianty, aniž byste museli něco podepsat. Konzultace je s námi v přátelském duchu a zdarma.

O vše se postaráme. Ušetříme váš čas i starosti.

Máme zkušenosti se složitými případy, dbáme na zájmy dalších spoluvlastníků. Víme totiž, že je důležité najít společnou řeč a vzájemně se domluvit.

Pokud vlastníte minoritní podíl a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku. 

Celý proces je od chvíle výkupu na nás, a to znamená jediné - vypořádání se zbylými spoluvlastníky 

O vše se postaráme. Ušetříme váš čas i starosti.

Máme zkušenosti se složitými případy, dbáme na zájmy dalších spoluvlastníků. Víme totiž, že je důležité najít společnou řeč a vzájemně se domluvit.

Pokud vlastníte minoritní podíl a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku. 

Jak to děláme?

 • zbylý vlastníci vyplatí náš podíl a tím se stanou jedinými právoplatnými vlastníky dané nemovitosti​

 • domoci se vyplacení soudní cestou

VYPLACENÍ

 • výběr nájemného za úžívání nemovistosti ve prospěch jednoho

ODKUP CELÉHO PODÍLU

 • jisté pozemky jsou na lukrativních místech a snažíme se vykoupit zbývající podíly a získat, tak jediné vlastnické právo​

 •  ke každému takovému pozemku náleží zajímavý projekt

VÝBĚR NÁJEMNÉHO

bottom of page